Bouwkundige keuring

Wat is een Bouwkundige Keuring?

Een bouwkundige keuring is eigenlijk echt een must!

Een bouwkundige keuring is aan te bevelen bij aan- of verkoop van een woning. Het uiteindelijke resultaat, een bouwkundig rapport, is zeer uitgebreid. Ook zijn de rapporten geschikt voor en voldoen ze aan de eisen die gesteld zijn gesteld door de Nationale Hypotheek Garantie. De bouwkundige rapporten van worden erkend door de NHG, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en alle bij de Autoriteit Financiële Markten geregistreerde financiële instellingen. Het bouwkundig rapport is helder en in begrijpelijke taal geschreven. Voorzien van foto’s, wordt het bouwkundig onderzoek full colour uitgeprint en zowel digitaal als per post naar je verzonden. De opdracht voor de keuring wordt door ons namens kopers aan de keuringsinstantie gegeven.

De keuring betreft een beoordeling van de volgende elementen:

 • Fundering (beperkt en visueel), kruipruimte (beperkt) en vloeren;
 • Riolering, ventilatie, leidingwerk in kruipruimte;
 • Risicobeoordeling vloeren, muren, metselwerk, voegwerk en lateien;
 • Vochtmetingen met betrekking tot houtrot en doorslaand- en optrekkend vocht;
 • Staat en toestand van dak, pannen, dakbeschot, goten, zink en schoorstenen;
 • Technische staat en te verwachten levensduur van dakbedekking en dakconstructie;
 • Staat van puien, kozijnen, ramen, deuren enz.;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de CV installatie;
 • Visuele beoordeling van de technische staat van de elektrische installatie;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van keuken;
 • Visuele beoordeling van de onderhoudsstaat van alle overige sanitaire groepen;
 • Een oordeel over de staat van evt. schuren, garages en opstallen;
 • Vaststellen aanwezigheid loden waterleiding, risico koolmonoxide e.d.;

Ieder onderdeel krijgt een waarde van 1 tot 9 toegekend. Een 1 staat voor een uitstekende conditie en een 9 voor een zeer slechte conditie.

Binnen maximaal 48 uur een rapport in je (e-)mailbox

Tijdens de bouwkundige keuring krijgt je direct al een indruk van de conditie van de zaken zoals die hierboven benoemd zijn. Het bouwkundige keuringsrapport ontvangt je binnen maximaal 48 uur na de keuring per post en/of mail. Het bouwkundige rapport geeft inzicht in de staat van de woning. Tevens bevat het een kostenraming voor de direct noodzakelijke kosten en de te verwachten kosten binnen 1 tot 5 jaar.

De totale bouwkundige keuring is visueel en niet-destructief. Asbest zal worden gemeld indien het eenvoudig visueel waarneembaar is. De inspectie is echter geen asbestinventarisatie. Aanwezigheid van asbest kunnen wij middels deze inspectie niet totaal uitsluiten.

Gebreken die na het verwijderen van wandafwerkingen, af-timmeringen e.d zichtbaar worden, vallen buiten de scope van deze visuele inspectie.

Prijzen zijn voor woningen met een inhoud tot maximaal 800m³ € 325 incl. (een gemiddelde woning is ca. 350m³) Meer dan 800m³ inhoud = per 100m³: + € 35,00

Technical Inspection, English report!

For the foreign customers, for example expats, there is a technical inspection report in English. In most cases an inspector with a good knowledge of the English language is available so that you can easily communicate and ask questions during the inspection of your new property. Clients are encouraged to join the inspector during the inspection. The price for an English inspection report is € 375 incl.VAT