Als je funda bezoekt dan kan je gemakkelijk een zoekopdracht plaatsen. Door het volgen van de volgende stappen krijg je het aanbod van woningen op funda te zien:
  • Ga naar de funda.nl website, boven de witte balk kan je kiezen voor de onderdelen, Koop, Huur, Nieuwbouw.
  • Vul de gewenste locatie in. Je kan kiezen voor een plaats of straatnaam, postcode, buurt, gemeente, regio, provincie.
  • Je kan naast de locatie kiezen voor een straal. Met de straal zoek je op een breder gebied om de gekozen locatie.
  • Bij de prijsfilters kan je een minimale prijs of maximale prijs selecteren. Wil je op een andere prijs zoeken dan de suggesties? Kies dan ‘anders’, na het aanklikken van deze optie kan je zelf een prijs ingeven.
  • Selecteer de blauwe zoekknop
  • Zodra alle gewenste filters zijn ingesteld, klik je aan de linkerzijde van de pagina op ‘bewaar zoekopdracht’. (op een mobiel klik je eerst nog de knop ‘toon … resultaten aan’ aan de onderkant van de filters)
  • Ben je al ingelogd? Dan slaat funda meteen de zoekopdracht op. Nog geen account? Via een nieuw scherm vraagt funda om je te registreren. Registreren is kosteloos en binnen een paar stappen gedaan

How do I create a search query on the funda site?

When you visit funda you can easily place a search query. By following the following steps you will see the range of properties on funda:

Go to the funda.nl website, above the white bar you can choose the components, Buy, Rent, New construction.

Enter the desired location. You can choose a city or street name, zip code, neighborhood, municipality, region, province.

You can choose a radius next to the location. With the radius you search in a wider area around the chosen location.

With the price filters you can select a minimum price or maximum price. Do you want to search for a different price than the suggestions? Then choose ‘different’, after clicking this option you can enter a price yourself.

Select the blue search button

Once all desired filters have been set, click on “save search” on the left side of the page. (on a mobile, first click the ‘show … results’ button at the bottom of the filters)

Already logged in? Then funda immediately saves the search. No account yet? Funda asks you to register via a new screen. Registration is free of charge and done in a few steps.