Woonnieuws

Cijfers
In de Gemeente Den Haag zijn er in het 2e kwartaal 2018 18,2% minder woningen (1.101 woningen) verkocht t.o.v. het 2e kwartaal 2017. T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 8,2% meer woningen verkocht. De gemiddelde transactieprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2018 € 314.179,=. T.o.v. een jaar geleden is de gemiddelde transactieprijs gestegen met 21,9% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 3,6%. De gemiddelde verkooptijd in de Gemeente Den Haag bedraagt in het 2e kwartaal 2018 30 dagen versus 32 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Delft is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 een daling in transacties (211 woningen) van 3,1%. In vergelijking met het voorgaande kwartaal zijn er 19,4% meer woningen verkocht. De gemiddelde verkoopprijs bedraagt in het 2e kwartaal 2018 € 257.349,=. T.o.v. een jaar geleden is dit een prijsstijging van 10,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal een prijsstijging van 2,1%. De gemiddelde verkooptijd bedraagt in het 1e kwartaal 2018 38 dagen versus 42 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In het Westland zijn t.o.v. het 2e kwartaal 2017 19,3% minder woningen verkocht (172 woningen). T.o.v. van het voorgaande kwartaal zijn er 7,1% minder woningen verkocht. Het Westland laat een prijsstijging zien van 21,6% t.o.v. een jaar geleden en t.o.v. het voorgaande kwartaal een stijging van 13,6%. De gemiddelde transactieprijs is € 336.631,= en de gemiddelde verkooptijd bedraagt 46 dagen versus 38 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Rijswijk is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 het aantal verkopen gestegen met 0,4% (156 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 42,8% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 12,8% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 265.233,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 36 dagen versus 64 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Wassenaar is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 het aantal verkopen gedaald met 28,6% (70 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 9,4% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 10,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 4,4%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 742.101,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 61 dagen versus 83 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Zoetermeer is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 het aantal verkopen gedaald met 25% (274 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 4,7% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 11,2% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 1,6%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 261.105,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 42 dagen versus 46 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Leidschendam-Voorburg is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 het aantal verkopen gedaald met 13% (236 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 9,1%. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 18,3% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 11,7%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 330.742,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 28 dagen versus 29 dagen t.o.v. een jaar geleden.

In de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is t.o.v. het 2e kwartaal 2017 het aantal verkopen gedaald met 15,1% (96 woningen) en t.o.v. het voorgaande kwartaal zijn er 31,5% meer woningen verkocht. De prijzen t.o.v. een jaar geleden zijn gestegen met 12% en t.o.v. het voorgaande kwartaal gestegen met 6,8%. De gemiddelde transactieprijs bedraagt momenteel € 342.306,=. De gemiddelde verkooptijd bedraagt 44 dagen versus 57 dagen t.o.v. een jaar geleden.

Hypotheekregels 2018

De overheid wil de hypotheekschulden van mensen met een koophuis verminderen. Daarom geldt een maximum voor de hoogte van een hypotheek. Dit maximum wordt bepaald door het inkomen en de waarde van een koophuis. Tweeverdieners en huiseigenaren die in hun woning energiebesparende maatregelen nemen, kunnen een iets hogere hypotheek afsluiten.

Aangepaste regels voor afsluiten en aflossen hypotheek

Als u een huis koopt, moet u daarvoor vaak een hypotheek afsluiten. Een hypotheek is een lening die u gebruikt om een huis te kopen. Het huis is daarbij het onderpand van de lening. Na de financiële crisis bleek dat hoge hypotheekschulden een risico vormen voor huiseigenaren en de gehele economie. Daarom zijn de hypotheekregels aangepast:

 • Vanaf 1 januari 2018 mag de hypotheek niet hoger zijn dan de waarde van het koophuis.
 • Voor huiseigenaren die na 31 december 2012 een eerste hypotheek afsloten of na deze datum de hypotheek verhoogden, verandert de hypotheekrenteaftrek. Deze eis geldt alleen als de hypotheek minstens annuïtair in maximaal 360 maanden volledig wordt afgelost. Bij een verhoging na 2012 geldt deze eis alleen voor het deel waarmee de hypotheek is verhoogd. Ieder jaar wordt in elk geval op 31 december getoetst of de huiseigenaar in dat jaar voldoet aan de aflossingseis.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van de waarde van uw koophuis

Hoeveel huiseigenaren kunnen lenen, hangt onder andere af van de waarde van het koophuis. In 2018 kunnen huiseigenaren een hypotheek afsluiten tot 100% van de waarde van het huis. Meer lenen dan het huis waard is kan niet meer. Overige kosten, zoals advies-, notaris of taxatiekosten, zijn niet meer mee te financieren uit de hypotheek.

Maximale hoogte hypotheek ten opzichte van uw inkomen

Naast de waarde van het koophuis gelden regels over de maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van het inkomen. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert de overheid hoeveel inkomen er maximaal aan hypotheeklasten kan worden besteed. Dit maximum wordt ieder jaar opnieuw bekeken en is wettelijk vastgelegd.

De maximumhoogte van de hypotheek hangt verder af van het rentepercentage en de rentevastperiode. Dit is de periode die met de hypotheekverstrekker is afgesproken waarbinnen de rente niet verandert.

Hogere lening ten opzichte van inkomen mogelijk bij energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren die € 33.000 of meer bruto per jaar verdienen kunnen ten opzichte van het inkomen meer lenen als zij:

 • Een energiezuinige woning kopen.
 • In hun woning energiebesparende maatregelen treffen met de hypotheek. Zoals zonnepanelen, dakisolatie of warmtepompen.

Het maximale extra leenbedrag is € 9.000.

Meer lenen bij koop NulopdeMeter-woning

Verbruikt het koophuis door energiebesparende maatregelen in een jaar evenveel energie als het opwekt? Dan is sprake van een NulopdeMeter-woning. Het hypotheekbedrag dat eigenaren van zo’n woning extra kunnen lenen is € 25.000.

De hypotheekverstrekker moet controleren of het volledige extra hypotheekbedrag ook echt besteed wordt aan energiebesparende maatregelen. Daarom zet de hypotheekverstrekker dit extra bedrag in een depot. Bovendien zal de bank vragen om aankoopnota’s.

Huiseigenaren mogen voor energiezuinige woningen meer lenen omdat zij minder energielasten hebben. Een hogere hypotheek kan dan toch verantwoord zijn.

Hogere hypotheek voor tweeverdieners

Tweeverdieners kunnen vanaf 1 januari 2017 iets meer geld lenen voor de aankoop van een huis. Bij het bepalen van het maximale hypotheekbedrag telt voor tweeverdieners het 2e inkomen zwaarder mee.

Vanaf 1 januari 2018 gaat het maximale hypotheekbedrag voor tweeverdieners verder omhoog. Het 2inkomen telt dan voor 70% mee.

Meer informatie hierover staat in de Kamerbrief over de leennormen in 2017.

Vrijstelling van schenkbelasting

Met de vrijstelling van schenkbelasting kan iedereen tot € 100.000 belastingvrij schenken aan een ander. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden:

 • De ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
 • De schenking moet worden gebruikt voor het eigen huis van de ontvanger. Bijvoorbeeld voor een aankoop of verbouwing. Of een aflossing van de hypotheek.

Per 2017 is de eis vervallen dat de schenking van een ouder aan een kind moet zijn. En is de vrijstelling verhoogd naar € 100.000.

Betere bescherming consumenten bij afsluiten hypotheek door Europese regels

Huizenkopers die een hypotheek willen afsluiten, worden sinds 14 juli 2016 beter beschermd door nieuwe Europese hypotheekregels. Aanbieders moeten de consument:

 • duidelijke informatie geven over de kosten van een hypotheek. Alle kosten moeten in een informatieblad staan. Dit blad ziet er in de hele Europese Unie hetzelfde uit. Offertes van aanbieders zijn zo beter te vergelijken;
 • na het aanbieden van een offerte voor een hypotheek minstens 14 dagen bedenktijd geven. Tijdens de bedenktijd mag de offerte alleen in het voordeel van de klant veranderd worden;
 • laten weten welke vergoeding moet worden betaald bij vervroegd aflossen. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan de kosten die de bank heeft door de vervroegde aflossing.

Verschillende hypotheekvormen

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Welke vorm het beste bij u past, hangt onder meer af van de maandlasten die u wilt betalen en de manier waarop u de lening wilt aflossen.

Sinds 2013 alleen hypotheekrenteaftrek bij annuïtaire en lineaire hypotheek

Wilt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek? Sinds 2013 geldt de aftrek alleen voor leningen die tijdens de looptijd ten minste annuïtair in maximaal 360 maanden volledig worden afgelost. Twee hypotheekvormen voldoen aan deze eisen:

 • Een annuïteitenhypotheek: u betaalt een vast bedrag per maand dat voor een deel uit rente en een deel uit aflossing bestaat. Doordat u aflost, betaalt u steeds minder rente en steeds meer aflossing. Dit vaste bedrag is bruto, dus voor hypotheekrenteaftrek. Het nettobedrag stijgt geleidelijk, omdat een steeds groter deel van de maandlasten uit aflossing bestaat. Deze aflossing is niet aftrekbaar.
 • Een lineaire hypotheek: per maand betaalt u een vast bedrag aan aflossing, terwijl het bedrag aan rente maandelijks daalt. Uw totale maandbedrag daalt hierdoor ook iedere maand.

Geen hypotheekrenteaftrek bij andere hypotheekvormen sinds 2013

Heeft u sinds 2013 een andere hypotheekvorm afgesloten dan een annuïtaire of lineaire hypotheek? Dan komt u niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Dit komt omdat deze vormen niet maandelijks en binnen 30 jaar worden afgelost. Het gaat onder andere om de volgende hypotheekvormen:

 • aflossingsvrije hypotheek;
 • bankspaarhypotheek;
 • spaarhypotheek;
 • beleggingshypotheek;
 • spaarbeleggingshypotheek;
 • traditionele levenhypotheek;
 • krediethypotheek.

Hypotheekrenteaftrek voor leningen afgesloten vóór 2013

Als u één van de hierboven genoemde hypotheken heeft afgesloten voor 2013, dan blijft de hypotheekrenteaftrek voor u gelden. Ook als u gaat verhuizen of uw hypotheek oversluit. Daarom worden deze hypotheekvormen nog steeds aangeboden door veel hypotheekverstrekkers. Wilt u uw hypotheek verhogen? Dan gelden voor de verhoging de nieuwe hypotheekregels wel.

Ook voor hypotheken afgesloten vóór 2013 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar lang aftrekbaar. Is uw hypotheek na 30 jaar niet (volledig) afgelost? Dan stijgen uw netto maandlasten.

NHG 2018

Wordt 2018 het jaar waarin je een woning koopt, gaat verbouwen en/of investeert in energiebesparende voorzieningen? Dan is het goed om te weten dat sommige regels bij het sluiten van een hypotheek met NHG veranderen.

Jaarlijks worden per 1 januari de Voorwaarden & Normen voor NHG aangepast naar aanleiding van wensen van klanten, actuele marktontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving. We hebben vier weetjes over de nieuwe regels per 1 januari 2018 op een rij gezet.

Hogere kostengrens
Vanaf 1 januari 2018 is de kostengrens voor NHG €265.000, dat is 8 procent hoger dan in 2017. Duurdere woningen komen dan dus in aanmerking voor NHG. Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, stijgt de NHG kostengrens naar maximaal €280.900. De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen (bijvoorbeeld een HR-ketel, spouwmuur-, dak- of vloerisolatie, HR++ beglazing en/of zonnecellen).

Eenmalige premie blijft gelijk
Voor een hypotheek met NHG betaal je eenmalig een bedrag, de ‘borgtochtprovisie’. In 2018 is dit, net als in 2017, 1 procent van het totale hypotheekbedrag. Dat betekent dat je voor een lening van € 200.000,- voor financiering met NHG € 2.000,- betaalt. Deze kosten betaal je aan de geldverstrekker zodra je de hypotheek afsluit. Voor dit bedrag ben je zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien kun je op een vangnet rekenen als je door onvoorziene omstandigheden je hypotheek niet meer kunt betalen.

Verplichting overlijdensrisicoverzekering vervalt
Tot en met 2017 was het in veel gevallen bij een hypotheek met NHG verplicht om ook een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. In 2018 is dit niet langer verplicht. Dit geeft je de vrijheid om samen met je adviseur te bepalen hoe om te gaan met de financiële risico’s bij overlijden.

Oversluiten naar een hypotheek met NHG
Heb je een bestaande hypotheek zonder NHG? In 2018 is het mogelijk om deze over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Voorwaarde is wel dat je er een hypotheek met meer gunstige condities voor in de plaats krijgt, zoals een lagere rente.

Ben je klaar voor het nieuwe jaar? 
Maak een afspraak met een hypotheekadviseur of geldverstrekker om de mogelijkheden te bespreken. Zij kunnen je meer vertellen over de voorwaarden die van toepassing zijn bij het sluiten van NHG en kunnen berekenen of je in aanmerking komt voor NHG.

Meer hypotheekaanbieders

In het hypotheekrente-overzicht zien veel nieuwe hypotheekaanbieders. Vanwege het goede rendement en de beperkte risico’s betreden ze de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit is een positieve ontwikkeling. Meer concurrentie zorgt voor een lagere hypotheekrente. Op dit moment telt Nederland 27 geldverstrekkers.

Update: 21 maart 2016

Argenta

ArgentaArgenta is snel een vaste waarde geworden in Nederland. Deze van oorsprong Belgische geldverstrekker biedt momenteel de laagste hypotheekrente van Nederland. Argenta hecht veel waarde aan een lage hypotheek in verhouding tot de woningwaarde. De bank is daarin typisch Belgisch. Ook treedt Argenta maar beperkt op de voorgrond met reclames, maar laat de hypotheekrente spreken.


Lloyds Bank

LloydsLloyds Bank is van oorsprong een Engelse bank. In Nederland was alleen de dochter-bank, Bank of Scotland, bekend. In 2014 zijn de activiteiten van beide banken samengevoegd en bieden ze hypotheken aan onder de naam Lloyds Bank. Dit doen ze niet onverdienstelijk met een lage hypotheekrente op de 10, 15 en 20 jaar vast hypotheek . Lloyds Bank is online sterk. De website van Lloyds biedt bijvoorbeeld verhelderende berekeningen.


NIBC Direct

Hypotheekaanbieders: NIBCNIBC Direct is onderdeel van de NIBC Bank. Deze bank heeft tot de crisis geopereerd onder de naam Zwitserleven. Sinds 2013 verstrekt NIBC weer hypotheken onder de eigen naam. Na een flitsende start met lage tarieven, zakt de bank nu wat weg in het hypotheekrente-overzicht. De hypotheekaanbieder gaat voor simpel, duidelijk en zeker. NIBC voegt de daad bij het woord doorautomatisch een lagere rente te rekenen bij aflossen.


Munt Hypotheken

MuntMunt Hypotheken is sinds 2014 actief op de hypotheekmarkt. Het kapitaal van deze geldverstrekker wordt bijeengebracht door diverse pensioenfondsen. Als frisse wind, belooft Munt Hypotheken de zaken snel, no nonsense en goed te regelen. Voorlopig spelen ze op safe door een aantrekkelijke hypotheekrente te bieden op de lange rentevastperiodes.


Tellius

hypotheekaanbieders TelliusHet merk Tellius is in 2014 in de markt gezet door het pensioenfonds Syntrus Achmea, zelf al 50 jaar ervaring in de hypotheekmarkt. Tellius biedt op dit moment een lage hypotheekrente voor 30 jaar vast. In hun uitingen is Tellius minder uitgesproken. De hypotheekaanbieder richt zich op veiligheid en een goede dienstverlening.


Attens Hypotheken

Attens hypothekenHet label Attens hypotheken is in de markt gezet in samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Attens biedt enkel hypotheken aan de eigen achterban, dus (oud-)leden van het pensioenfonds. Met een lage hypotheekrente op de lange rentevast periodes en unieke voorwaarden (o.a. bij onregelmatige inkomsten), biedt Attens hypotheken op maat van de doelgroep.


Venn Hypotheken

Venn hypothekenVenn Hypotheken is een initiatief van het Britse Venn Partners. De financiering van deze geldverstrekker komt van institutionele beleggers. Venn hypotheken biedt ruime mogelijkheden voor flexwerkers, uitzendkrachten en bij een tijdelijk contract met intentieverklaring, u krijgt daarbij dezelfde hypotheekrente. De hypotheekrente wordt automatisch aangepast bij aflossen. Bij Venn Hypotheken kunt u kiezen uit 1 jaar vast tot en met 20 jaar vast en de aflosvormen annuitair, lineair en aflossingsvrij.


bijBouwe

hypotheekaanbieders: bijBouwebijBouwe is begonnen als online hypotheekaanbieder. Een hypotheek van Bijbouwe kan geheel online en zonder advies worden afgesloten. Inmiddels zijn de producten ook via een onafhankelijke adviseur verkrijgbaar. Bij bijBouwe kunt u kiezen uit de annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. De hypotheekrente van Bijbouwe draait mee in de top van het renteoverzicht.


Niet rechtstreeks afsluiten

Deze nieuwkomers hebben geen uitgebreid distributiekanaal met kantoren. U kunt de hypotheek dus niet rechtstreeks bij de geldverstrekker afsluiten. In plaats daarvan werken deze geldverstrekkers nauw samen onafhankelijke advieskantoren. Wie wil profiteren van deze lage hypotheekrente van deze hypotheekaanbieders, kan terecht bij de onafhankelijke hypotheekadviseur. U krijgt er dan meteen een hypotheekvergelijking bij.

Toetreders in 2016

Tulp Hypotheken

Vanaf mei start Tulp Hypotheken. Net als bij veel nieuwe hypotheekaanbieders komt de financiering van (buitenlandse) institutionele beleggers. Tulp Hypotheken wil zich gaan onderscheiden met ruime mogelijkheden voor vervroegd aflossen. Klanten mogen jaarlijks 25% boetevrij aflossen. Bij de meeste geldverstrekkers is dit 10%. Ook belooft Tulp met een scherpe hypotheekrente te komen. Bij de lange rentevastperiodes zonder NHG wil Tulp hypotheken in de top-3 komen.

Maple Bank

Een nieuwe buitenlandse geldverstrekker klopt aan de deur van de Nederlandse hypotheekmarkt. De Canadese bank met de toepasselijke naam Maple gaat binnenkort hypotheken in Nederland verstrekken. Dit is op 20 april bekend gemaakt. De Canadezen doen dit via de Duitse dochter Maple Bank GmbH. Maple richt zich in eerste instantie op starters op de woningmarkt en verstrek alleenhypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het bedrag dat Maple wil reserveert voor Nederlandse hypotheekmarkt is substantieel. Een vergelijking met prijsvechter Argenta willen ze echter niet maken.

Goldman Sachs

Hypotrust is al actief op de Nederlandse hypotheekmarkt. Met de Elan Hypotheek introduceert de geldverstrekker een nieuwe toetreder op de Nederlandse Markt, namelijk Goldman Sachs. De Amerikaanse bank financiert huizenbezitters met een woning boven de NHG-grens die de hypotheek willen oversluiten. De Elan hypotheek biedt een aantrekkelijke hypotheekrente bij een hogere risicoklasse en aflossingsvrije hypotheek. Ook Flexwerkers ondervinden geen beperkingen. Goldman Sachs is bereid meer risico te nemen vanwege de goede betalingsmoraal van de Nederlandse huizenbezitter. Uiteraard tegen een aantrekkelijk rendement. Hypotrust speelt met de Elan Hypotheek onder andere in op de dalende NHG-grens.

Bij het kopen van een woning staan vaak de letters k.k. vermeld..

Dit staat voor kosten koper. Dat houdt in dat de extra kosten bij het kopen van een woning voor de rekening komen van de koper. Dit betekent echter niet dat alle kosten bij het kopen en verkopen van een woning voor de kopende partij zijn.

Welke kosten heb ik als koper?

Bij het kopen van een bestaande woning worden verschillende kosten gemaakt. Niet alle kosten zijn voor de koper. Onder kosten koper vallen de volgende kostenposten:

 • Notariële kosten. De notaris regelt een aantal zaken bij het kopen van een huis. Sommige dingen zijn standaard, andere zaken kunnen per situatie verschillen. Er is dan ook geen vast prijs voor de notaris.
 • Overdrachtsbelasting. Een koper moet overdrachtsbelasting betalen voor de overdracht van een bestaand huis. Deze belasting bestaat uit 2% van de koopsom in 2015.
 • Hypotheekkosten. Denk hierbij aan hypotheekadvies en bemiddelingskosten.
 • taxatiekosten. De kosten voor het bepalen van de waarde van de woning. Voor de aankoop van een woning met een hypotheek is meestal een taxatierapport verplicht. Voor taxatierapporten gelden geen vaste prijzen.
 • kosten voor een bouwkundige keuring. Voor oude woningen kan naast een taxatierapport ook een bouwkundige keuring nodig zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Hierbij wordt gekeken naar de technische aspecten van een woning.
 • kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tot een bepaald bedrag kan NHG worden aangevraagd via de geldverstrekker of tussenpersoon.
 • Kosten voor een aankoopmakelaar. De makelaar valt buiten de kosten koper. De kosten voor de aankoopmakelaar worden door de kopende partij betaald. De prijzen voor een aankoopmakelaar verschillen nogal. JeMakelaar.nl heeft zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Welke kosten zijn voor de verkopende partij?

De naam kosten koper kan misleidend zijn. De naam doet vermoeden dat alle kosten voor de koper zijn, maar dat klopt niet. De kosten voor een verkoopmakelaar zijn nooit voor de koper. De verkoper moet deze makelaar zelf betalen. Ook het doorhalen van de hypotheek, de wijziging in het kadaster en overige notariële kosten zoals een boedel verdeling aan de verkopende kant, komen voor rekening van de verkopende partij.

 

Disclaimer: De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel JeMakelaar.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan JeMakelaar.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. JeMakelaar.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. JeMakelaar.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 

jemakelaar.nl - onafhankelijk aankoopmakelaar