Woonnieuws

Wonen

Bekijk de veranderingen die al zeker zijn op het gebied van wonen in 2020. Nog niet alle wijzigingen zijn bekend. (bron; rijksoverheid)

Hypotheekrenteaftrek omlaag

Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 is de hypotheekrenteaftrek omlaag gegaan, van 49% naar 46%. Heeft u een lager inkomen? Dan heeft deze verandering geen invloed op uw aftrekposten.

Nationale Hypotheek Garantie

Wilt u uw huis kopen met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Sinds 1 januari 2020 is € 310.000 de NHG-grens. Investeert u in energiebesparende voorzieningen? Dan stijgt de NHG-kostengrens naar maximaal € 328.600.

Energiebelasting

Op 1 januari 2020 is de energiebelasting veranderd. Gemiddeld gaan huishoudens daardoor € 100 minder belasting betalen. De belasting op aardgas wordt geleidelijk hoger. De belasting op elektriciteit gaat omlaag.

Subsidie op pelletkachels en biomassaketels vervalt

Per 1 januari 2020 zijn subsidie op pelletkachels en de subsidie op biomassaketels vervallen. Er geldt een overgangsperiode voor voor particulieren die in 2019 al zo’n warmte-apparaat aangeschaft hebben.

Betere bescherming consumenten bij afsluiten hypotheek door Europese regels

Huizenkopers die een hypotheek willen afsluiten, worden sinds 14 juli 2016 beter beschermd door nieuwe Europese hypotheekregels. Aanbieders moeten de consument:

 • duidelijke informatie geven over de kosten van een hypotheek. Alle kosten moeten in een informatieblad staan. Dit blad ziet er in de hele Europese Unie hetzelfde uit. Offertes van aanbieders zijn zo beter te vergelijken;
 • na het aanbieden van een offerte voor een hypotheek minstens 14 dagen bedenktijd geven. Tijdens de bedenktijd mag de offerte alleen in het voordeel van de klant veranderd worden;
 • laten weten welke vergoeding moet worden betaald bij vervroegd aflossen. De vergoeding mag nooit hoger zijn dan de kosten die de bank heeft door de vervroegde aflossing.

Verschillende hypotheekvormen

Er zijn verschillende soorten hypotheken. Welke vorm het beste bij u past, hangt onder meer af van de maandlasten die u wilt betalen en de manier waarop u de lening wilt aflossen.

Sinds 2013 alleen hypotheekrenteaftrek bij annuïtaire en lineaire hypotheek

Wilt u gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek? Sinds 2013 geldt de aftrek alleen voor leningen die tijdens de looptijd ten minste annuïtair in maximaal 360 maanden volledig worden afgelost. Twee hypotheekvormen voldoen aan deze eisen:

 • Een annuïteitenhypotheek: u betaalt een vast bedrag per maand dat voor een deel uit rente en een deel uit aflossing bestaat. Doordat u aflost, betaalt u steeds minder rente en steeds meer aflossing. Dit vaste bedrag is bruto, dus voor hypotheekrenteaftrek. Het nettobedrag stijgt geleidelijk, omdat een steeds groter deel van de maandlasten uit aflossing bestaat. Deze aflossing is niet aftrekbaar.
 • Een lineaire hypotheek: per maand betaalt u een vast bedrag aan aflossing, terwijl het bedrag aan rente maandelijks daalt. Uw totale maandbedrag daalt hierdoor ook iedere maand.

Geen hypotheekrenteaftrek bij andere hypotheekvormen sinds 2013

Heeft u sinds 2013 een andere hypotheekvorm afgesloten dan een annuïtaire of lineaire hypotheek? Dan komt u niet meer in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Dit komt omdat deze vormen niet maandelijks en binnen 30 jaar worden afgelost. Het gaat onder andere om de volgende hypotheekvormen:

 • aflossingsvrije hypotheek;
 • bankspaarhypotheek;
 • spaarhypotheek;
 • beleggingshypotheek;
 • spaarbeleggingshypotheek;
 • traditionele levenhypotheek;
 • krediethypotheek.

Hypotheekrenteaftrek voor leningen afgesloten vóór 2013

Als u één van de hierboven genoemde hypotheken heeft afgesloten voor 2013, dan blijft de hypotheekrenteaftrek voor u gelden. Ook als u gaat verhuizen of uw hypotheek oversluit. Daarom worden deze hypotheekvormen nog steeds aangeboden door veel hypotheekverstrekkers. Wilt u uw hypotheek verhogen? Dan gelden voor de verhoging de nieuwe hypotheekregels wel.

Ook voor hypotheken afgesloten vóór 2013 is de hypotheekrente maximaal 30 jaar lang aftrekbaar. Is uw hypotheek na 30 jaar niet (volledig) afgelost? Dan stijgen uw netto maandlasten.

Meer hypotheekaanbieders

In het hypotheekrente-overzicht zien veel nieuwe hypotheekaanbieders. Vanwege het goede rendement en de beperkte risico’s betreden ze de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit is een positieve ontwikkeling. Meer concurrentie zorgt voor een lagere hypotheekrente. Op dit moment telt Nederland 27 geldverstrekkers.

Update: 21 maart 2016

Argenta

ArgentaArgenta is snel een vaste waarde geworden in Nederland. Deze van oorsprong Belgische geldverstrekker biedt momenteel de laagste hypotheekrente van Nederland. Argenta hecht veel waarde aan een lage hypotheek in verhouding tot de woningwaarde. De bank is daarin typisch Belgisch. Ook treedt Argenta maar beperkt op de voorgrond met reclames, maar laat de hypotheekrente spreken.


Lloyds Bank

LloydsLloyds Bank is van oorsprong een Engelse bank. In Nederland was alleen de dochter-bank, Bank of Scotland, bekend. In 2014 zijn de activiteiten van beide banken samengevoegd en bieden ze hypotheken aan onder de naam Lloyds Bank. Dit doen ze niet onverdienstelijk met een lage hypotheekrente op de 10, 15 en 20 jaar vast hypotheek . Lloyds Bank is online sterk. De website van Lloyds biedt bijvoorbeeld verhelderende berekeningen.


NIBC Direct

Hypotheekaanbieders: NIBCNIBC Direct is onderdeel van de NIBC Bank. Deze bank heeft tot de crisis geopereerd onder de naam Zwitserleven. Sinds 2013 verstrekt NIBC weer hypotheken onder de eigen naam. Na een flitsende start met lage tarieven, zakt de bank nu wat weg in het hypotheekrente-overzicht. De hypotheekaanbieder gaat voor simpel, duidelijk en zeker. NIBC voegt de daad bij het woord doorautomatisch een lagere rente te rekenen bij aflossen.


Munt Hypotheken

MuntMunt Hypotheken is sinds 2014 actief op de hypotheekmarkt. Het kapitaal van deze geldverstrekker wordt bijeengebracht door diverse pensioenfondsen. Als frisse wind, belooft Munt Hypotheken de zaken snel, no nonsense en goed te regelen. Voorlopig spelen ze op safe door een aantrekkelijke hypotheekrente te bieden op de lange rentevastperiodes.


Tellius

hypotheekaanbieders TelliusHet merk Tellius is in 2014 in de markt gezet door het pensioenfonds Syntrus Achmea, zelf al 50 jaar ervaring in de hypotheekmarkt. Tellius biedt op dit moment een lage hypotheekrente voor 30 jaar vast. In hun uitingen is Tellius minder uitgesproken. De hypotheekaanbieder richt zich op veiligheid en een goede dienstverlening.


Attens Hypotheken

Attens hypothekenHet label Attens hypotheken is in de markt gezet in samenwerking met Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Attens biedt enkel hypotheken aan de eigen achterban, dus (oud-)leden van het pensioenfonds. Met een lage hypotheekrente op de lange rentevast periodes en unieke voorwaarden (o.a. bij onregelmatige inkomsten), biedt Attens hypotheken op maat van de doelgroep.


Venn Hypotheken

Venn hypothekenVenn Hypotheken is een initiatief van het Britse Venn Partners. De financiering van deze geldverstrekker komt van institutionele beleggers. Venn hypotheken biedt ruime mogelijkheden voor flexwerkers, uitzendkrachten en bij een tijdelijk contract met intentieverklaring, u krijgt daarbij dezelfde hypotheekrente. De hypotheekrente wordt automatisch aangepast bij aflossen. Bij Venn Hypotheken kunt u kiezen uit 1 jaar vast tot en met 20 jaar vast en de aflosvormen annuitair, lineair en aflossingsvrij.


bijBouwe

hypotheekaanbieders: bijBouwebijBouwe is begonnen als online hypotheekaanbieder. Een hypotheek van Bijbouwe kan geheel online en zonder advies worden afgesloten. Inmiddels zijn de producten ook via een onafhankelijke adviseur verkrijgbaar. Bij bijBouwe kunt u kiezen uit de annuïteitenhypotheek, lineaire hypotheek en de aflossingsvrije hypotheek. De hypotheekrente van Bijbouwe draait mee in de top van het renteoverzicht.


Niet rechtstreeks afsluiten

Deze nieuwkomers hebben geen uitgebreid distributiekanaal met kantoren. U kunt de hypotheek dus niet rechtstreeks bij de geldverstrekker afsluiten. In plaats daarvan werken deze geldverstrekkers nauw samen onafhankelijke advieskantoren. Wie wil profiteren van deze lage hypotheekrente van deze hypotheekaanbieders, kan terecht bij de onafhankelijke hypotheekadviseur. U krijgt er dan meteen een hypotheekvergelijking bij.

Toetreders in 2016

Tulp Hypotheken

Vanaf mei start Tulp Hypotheken. Net als bij veel nieuwe hypotheekaanbieders komt de financiering van (buitenlandse) institutionele beleggers. Tulp Hypotheken wil zich gaan onderscheiden met ruime mogelijkheden voor vervroegd aflossen. Klanten mogen jaarlijks 25% boetevrij aflossen. Bij de meeste geldverstrekkers is dit 10%. Ook belooft Tulp met een scherpe hypotheekrente te komen. Bij de lange rentevastperiodes zonder NHG wil Tulp hypotheken in de top-3 komen.

Maple Bank

Een nieuwe buitenlandse geldverstrekker klopt aan de deur van de Nederlandse hypotheekmarkt. De Canadese bank met de toepasselijke naam Maple gaat binnenkort hypotheken in Nederland verstrekken. Dit is op 20 april bekend gemaakt. De Canadezen doen dit via de Duitse dochter Maple Bank GmbH. Maple richt zich in eerste instantie op starters op de woningmarkt en verstrek alleenhypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het bedrag dat Maple wil reserveert voor Nederlandse hypotheekmarkt is substantieel. Een vergelijking met prijsvechter Argenta willen ze echter niet maken.

Goldman Sachs

Hypotrust is al actief op de Nederlandse hypotheekmarkt. Met de Elan Hypotheek introduceert de geldverstrekker een nieuwe toetreder op de Nederlandse Markt, namelijk Goldman Sachs. De Amerikaanse bank financiert huizenbezitters met een woning boven de NHG-grens die de hypotheek willen oversluiten. De Elan hypotheek biedt een aantrekkelijke hypotheekrente bij een hogere risicoklasse en aflossingsvrije hypotheek. Ook Flexwerkers ondervinden geen beperkingen. Goldman Sachs is bereid meer risico te nemen vanwege de goede betalingsmoraal van de Nederlandse huizenbezitter. Uiteraard tegen een aantrekkelijk rendement. Hypotrust speelt met de Elan Hypotheek onder andere in op de dalende NHG-grens.

Bij het kopen van een woning staan vaak de letters k.k. vermeld..

Dit staat voor kosten koper. Dat houdt in dat de extra kosten bij het kopen van een woning voor de rekening komen van de koper. Dit betekent echter niet dat alle kosten bij het kopen en verkopen van een woning voor de kopende partij zijn.

Welke kosten heb ik als koper?

Bij het kopen van een bestaande woning worden verschillende kosten gemaakt. Niet alle kosten zijn voor de koper. Onder kosten koper vallen de volgende kostenposten:

 • Notariële kosten. De notaris regelt een aantal zaken bij het kopen van een huis. Sommige dingen zijn standaard, andere zaken kunnen per situatie verschillen. Er is dan ook geen vast prijs voor de notaris.
 • Overdrachtsbelasting. Een koper moet overdrachtsbelasting betalen voor de overdracht van een bestaand huis. Deze belasting bestaat uit 2% van de koopsom in 2015.
 • Hypotheekkosten. Denk hierbij aan hypotheekadvies en bemiddelingskosten.
 • taxatiekosten. De kosten voor het bepalen van de waarde van de woning. Voor de aankoop van een woning met een hypotheek is meestal een taxatierapport verplicht. Voor taxatierapporten gelden geen vaste prijzen.
 • kosten voor een bouwkundige keuring. Voor oude woningen kan naast een taxatierapport ook een bouwkundige keuring nodig zijn voor het verkrijgen van een hypotheek. Hierbij wordt gekeken naar de technische aspecten van een woning.
 • kosten voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Tot een bepaald bedrag kan NHG worden aangevraagd via de geldverstrekker of tussenpersoon.
 • Kosten voor een aankoopmakelaar. De makelaar valt buiten de kosten koper. De kosten voor de aankoopmakelaar worden door de kopende partij betaald. De prijzen voor een aankoopmakelaar verschillen nogal. JeMakelaar.nl heeft zeer gunstige prijs/kwaliteit verhouding.

Welke kosten zijn voor de verkopende partij?

De naam kosten koper kan misleidend zijn. De naam doet vermoeden dat alle kosten voor de koper zijn, maar dat klopt niet. De kosten voor een verkoopmakelaar zijn nooit voor de koper. De verkoper moet deze makelaar zelf betalen. Ook het doorhalen van de hypotheek, de wijziging in het kadaster en overige notariële kosten zoals een boedel verdeling aan de verkopende kant, komen voor rekening van de verkopende partij.